Coaching: Voimaa, Tehokkuutta ja Menestystä

anna noramaa

28.9.2023

Anna Noramaa

Coaching on tavoitteellinen prosessi, joka tarjoaa lukemattomia hyötyjä niin yksilöille kuin organisaatioillekin.

Mitä coachingissa tapahtuu?

Coaching alkaa periaatteiden määrittelyllä ja etenee kohti tavoitteiden asettamista ja omien voimavarojen hyödyntämistä. Coach esittää inspiroivia ja oivalluttavia kysymyksiä sekä tarjoaa erilaisia harjoitteita. Keskustelu coachin ja coachattavan välillä on avartavaa ja selkeyttävää. Coachattava on aktiivinen toimija omassa kehityksessään, ja coach vastaa prosessin sujuvuudesta ja tehokkuudesta. Lopussa mieli on kirkas ja suunnitelma on selkeä ja jäsennelty.

Coachingin hyödyt yksilölle

Coaching syventää itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta, antaa mahdollisuuden päätösten pohdintaan, auttaa kohtaamaan todellisuuden rehellisesti ja mahdollistaa vanhojen uskomusten muuttamisen. Se myös tukee ajanhallintaa, parantaa ongelmanratkaisutaitoja, ja auttaa muuttamaan toimimattomia tapoja toimivammiksi. Lisäksi coaching edistää työn laatua, auttaa uuden työroolin omaksumisessa, ja tehostaa projektien läpivientiä. Organisaatiomuutosten aikana se on kullanarvoinen.

Coaching auttaa näkemään asioita muiden näkökulmasta ja kehittää valmentavaa johtamistyyliä. Se myös parantaa yhteistyötä tiimissä ja organisaatiossa sekä vähentää konflikteja.

Coachingin hyödyt organisaatiolle

Organisaatiotasolla coaching voi johtaa sairauspoissaolojen vähenemiseen, vuorovaikutuksen ja yhteistyökyvyn paranemiseen sekä lisääntyneeseen työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Se vähentää turhaa työtä, kasvattaa työmotivaatiota ja tuottavuutta, ja parantaa ideoiden ja päätösten laatua. Lisäksi se alentaa henkilöstön vaihtuvuutta ja edistää työn laadun parantumista, mikä näkyy tuotteiden ja palveluiden laadussa.

Coachingin tehokkuuteen vaikuttavat

Coachingin vaikuttavuuteen vaikuttavat moninaiset tekijät, kuten prosessin pituus, coachin taidot, coachin ja coachattavan sopivuus, coachattavan saama tuki organisaatiolta, organisaation kulttuuri, johtamistyyli sekä coachattavan henkilökohtaiset tiedot ja taidot. Coaching ei oikotie onneen, mutta se on vertaansa vailla oleva tukielementti.

Neljä hyvää syytä käyttää coachingia

  • Parantunut tuottavuus monilla eri alueilla, kuten työsuorituksissa, johtamisessa, ajanhallinnassa ja työn tehokkuudessa.
  • Parantunut työhyvinvointi, joka näkyy tasapainoisempana elämän ja työn välillä, parempina ihmissuhteina, vahvempana vuorovaikutustaitoina ja lisääntyneenä itseluottamuksena.
  • Taloudellinen hyöty, kun saavutetaan parempia tuloksia ja säästetään kustannuksissa.
  • Asiakkaiden tyytyväisyys lopputulokseen, mikä vahvistaa organisaation mainetta ja menestystä.

Coaching ei ole vain ohjausmenetelmä; se on voima, joka auttaa yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan huippusuorituksia ja kasvamaan. Se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asioita uusista näkökulmista ja antaa voimaa muutoksiin. Tutustu coachingiin syvemmin nettisivuillamme: Mitä coaching on tai Suomen coaching-yhdistyksen sivuilla.

Lue seuraavaksi

Tarina yrittäjäksi kasvamisesta

Tarina yrittäjäksi kasvamisesta

Ajatuksia palkkatyöläisestä yrittäjäksi muuttumisesta ja sen haasteista.