bereda coaching logo arrow

[Valmennukset tiimeille, johtoryhmille ja avainhenkilöille. Inhouse coaching.]

Yritysvalmennus

Coaching auttaa johtajaa, tiimiä ja työntekijöitä suoriutumaan ja jaksamaan paremmin sekä sparraa uutta, innovatiivista ajattelua. Business-coachingissa organisaation tavoitteet yhdistetään henkilön omiin tavoitteisiin.

Coaching on monen yrityksen salainen ase. Yritykset käyttävät coachingia tyypillisesti joko jatkuvana tukena henkilöstön osaamiselle tai tilanteissa, joissa halutaan auttaa esimerkiksi haastavissa vuorovaikutus- tai muutostilanteissa. Coaching voi olla joko jatkuvaa tai projektiluontoista.

Ylipäätään ajatus siitä, että meissä on enemmän potentiaalia kuin pystymme itse löytämään on toki yrityksille mielenkiintoinen. Vielä kun halutaan tuntea paremmin henkilöstön motivaationlähteitä ja tukea omassa henkilökohtaisessa kehityksessä, on coaching hieno apuväline. Coach on sekä henkilöstön että johdon tukihenkilö ja ajattelukumppani.

Parhaiten innostus ja luovuus löytyvät mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön ja omaan kehitykseen. Hyvän ja toimivan tiimin avulla ratkaistaan asiat luovasti yrityksen parhaaksi. Ihmiset nauttivat työstään ja voivat hyvin.

Coachingin hyödyt organisaatiolle:

  • Vuorovaikutus- ja johtamiskykyjen kehittyminen
  • Muutosvastarinnan muuttaminen mahdollisuuksien näkemiseksi
  • Tiimien toiminnan ja luovuuden tukeminen
  • Itseohjautuvuuden löytäminen
  • Ongelmanratkaisukyvyn ja luovan ajatusmaailman löytäminen
  • Ajanhallinnan ja projektijohtamisen kehittyminen
  • Tavoitteellisuuden ja pitkän tähtäimen suorituskyvyn löytäminen
  • Hyvinvoiva henkilöstö
  • Tiimien toiminnan kehittäminen
  • Valmentavan johtamismallin oppiminen

Varaa tapaaminen Annan kanssa:

Soita 040 901 1416 tai mailaa anna.noramaa@bereda.fi