bereda coaching logo arrow

[Löydä voimavarasi ja vahvuutesi]

Coaching

Coaching on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coaching on ammatti-coachin luotsaama, tavoitteellinen ja oivalluttava prosessi.

Coachingin avulla saadaan voimavarat ja vahvuudet käyttöön ratkaisujen etsimiseksi. Se auttaa keskittämään ajattelua ja toimintaa, ja saavuttamaan tavoitteita. Coaching on coachin ohjaama prosessi, jossa asiakas tekee muutostyötä ja itsensä kehittämistä.

bereda coaching logo arrow

[Mitä coaching on?]

Coaching on omien voimavarojen löytämistä

Kaikissa meissä on potentiaalia

Meissä jokaisessa on enemmän potentiaalia piilossa pinnan alla kuin tiedämmekään. Ihmisen potentiaali saadaan käyttöön poistamalla pelkoja ja mielen sisäisiä esteitä. Coachingin avulla voidaan tutkia ja tunnistaa näitä esteitä ja löytää voimavaroja ihmisestä itsestään.

Coach auttaa asiakasta ajattelemaan kysymällä oivalluttavia kysymyksiä ja nostamalla esiin teemoja. Coach ei ratkaise asiakkaan ongelmia tai ehdota ratkaisuja, vaan asiakas löytää ne itse. Coaching-sessiossa asiakas on enimmäkseen äänessä ja coach kuuntelee ja haastaa kysymyksillä. Coachingin avulla asiakas kirkastaa omaa tietoisuuttaan ja omia tavoitteitaan.

bereda coaching logo arrow

[Ryhmä, tiimi– ja yksilövalmennus]

Coaching- eli valmennusmuotoja

Valmennuksia jaotellaan sisällön, tavoitteen sekä sen mukaan maksaako esim. työnantaja valmennuksen.

Mitä ryhmävalmennus on?

Ryhmävalmennus on yksilövalmennusta ryhmämuodossa

Ryhmäcoachingissa valmennettava on aina yksilö/yrittäjä, jolla on oma tavoite ja kehittyminen fokuksena. Ryhmävalmennuksessa valjastat ryhmän ja valmentajan voimavarat oman kehittymisesi tueksi.

Ryhmävalmennus on rento ja yhteisöllinen tapa valmentaa, jossa jaetaan niin tietoja kuin kokemuksiakin. Pääset miettimään omaa kehittymistäsi ja tavoitteitasi ryhmässä ja opit muiden kokemuksista. Opit ratkaisukeskeisen valmentamisen ajatusmaailmaa ja kysymään kysymyksiä valmentavalla otteella. Ryhmävalmennuksen avulla teet muutostavoitteesta konkreettisen suunnitelman ja lähdet toteuttamaan muutosta.

Miten tiimivalmennus eroaa ryhmävalmennuksesta?

Tiimicoaching keskittyy tiimin suorituksen ja siihen liittyvien prosessien parantamiseen. Se tapahtuu yhteisen reflektion ja dialogin avulla. Ryhmävalmennuksessa jokaisella on oma tavoite ja ryhmän vuorovaikutus auttaa jokaisen omassa kehittymisessä. Tyypillisesti tiimivalmennuksen ostaa yritys kehittääkseen tiimejä ja niiden toimintaa.

Miten yksilövalmennus ja yrityksen maksama yksilövalmennus eroavat?

Coachingia käyttävät niin yritykset kuin yksityishenkilöt

Business-coachingissa yhdistetään organisaation tavoitteet omiin tavoitteisiin. Yleensä maksavan tahon, asiakkaan ja coachin välillä käydään kolmikantakeskustelu, jossa coachingin tavoitteet määritellään. Lisäksi sovitaan raportoinnista ja määritellään coachingin tuloksellisuuden mittarit. Yksilövalmennuksessa asiakas on itse ohjaksissa ja määrittelee coachin kanssa tavoitteet ja tuloksellisuuden mittarit.