Coachingin hyödyt

anna noramaa

4.10.2022

Anna Noramaa

Coachingin parhaita puolia on mielestäni se, että coach vastuuttaa asiakkaan viemään suunnitellut asiat omaan elämään. Kun sinulla on coachingin jälkeen kirkas visio suunnitelmasta, sitä on helppoa ja motivoivaa lähteä toteuttamaan. Siinä tulee hyvää hallinnan tunnetta ja kokemusta oman onnensa puikoissa olemisesta.

Oma tarinani coachingin hyödyistä alkaa aika lailla pohjamudista. Olin työelämässä taitekohdassa ja lomautettuna, kun sain tietää, että muutoksista työpaikalla. Silloin koronaepidemia oli vasta aluillaan, joten elämässä oli paljon stressiä muutenkin. Mieli oli musta ja silti ymmärsin, että nyt täytyy alkaa miettiä omaa uraa. Mietin jo hetken terapian tarvettakin, mutta tuttu terapeutti ja coach ehdotti, minulle: ”Mitä jos kokeilisit ensin coachingia?”

Neuvo osoittautui hyväksi. Aloitin tieni vastaamalla kysymyslomakkeelliseen kysymyksiä ja minulta kysyttiin millaisia asioita haluaisin käydä läpi. Vastasin sanatarkkaan näin: ”Tämän valmennuksen ajatuksena itselleni on löytää omia vahvuuksia ja itsetuntoa takaisin ja keinoja ilmaista niitä vahvuuksia. Positiivista asennetta ja toiveikasta katsetta tulevaisuuteen sekä kykyä kurotella korkeammalle, eikä aina vain tyytyä alaoksien antimiin. Ehkä myös oppia olemaan vähemmän kiltti ja miellyttämishaluinen.”

Aloitin siis oman coachingin vahvuuksien löytämisestä. Ja kyllä – niitä vahvuuksia löytyi. Silloin tuntui, että sain maata jalkojen alle ja tuli fiilis, että tällainenhan minä olenkin. Ihmisen kun on hyvä olla ns. omissa nahoissaan ja meissä kaikissa piilee enemmän potentiaalia ja vahvuuksia kuin muistammekaan.

Coachingin hyödyt elämänmuutoksessa: mitä coachingin avulla voi miettiä?

Coachingin avulla voidaan pohtia myös muita kuin vahvuuksia. Tavallisia aiheita, joita coachingin avulla työstetään ovat yksilövalmennuksissa:

  • Ajanhallinta ja oman näköisen, toimivan arjen rakentaminen
  • Muutokset elämäntavoissa
  • Työuran muutokset tai esim. eläköitymisen suunnittelu
  • Ihmissuhteet ja suhteet työpaikalla
  • Itsetuntemus ja itsevarmuus
  • Rajojen vetäminen
  • Tunteiden tunnistaminen ja käsittely
  • Esimiestaidot ja ongelmanratkaisutaidot

Kun olimme pohtineet vahvuuksia, aloitimme uuden työuran suunnan miettimisen. Vahvuuksille perustaen ja coachin kannustamana pystyin suunnittelemaan tulevaa ilman häpeää ja pelkoa omista rajoitteista. Sanoitin ja kiteytin oman tavoitteeni ja visioni tulevasta työelämästä. Olen edelleen matkalla sinne, mutta kun olen hiljattain tätä visiota katsonut, se on edelleen tuntunut ajankohtaiselta ja itselleni tärkeältä.

Coachingin hyödyt suunnitelman toteuttamisessa

Coachingin parhaita puolia on mielestäni se, että coach vastuuttaa asiakkaan viemään suunnitellut asiat omaan elämään. Kun sinulla on coachingin jälkeen kirkas visio suunnitelmasta, sitä on helppoa ja motivoivaa lähteä toteuttamaan. Siinä tulee hyvää hallinnan tunnetta ja kokemusta oman onnensa puikoissa olemisesta.

Coaching auttaa laajentamaan omaa horisonttia

Coachingin avulla oppii tuntemaan ja ymmärtämään paitsi itseään myös oman ympäristön ihmisiä. Pystyt tunnistamaan ja analysoimaan paremmin omia tunteitasi ja motiivejasi ja myös peilaamaan muiden tuntemuksia ympärilläsi. Coachin kanssa yhdessä ihmetteleminen poistaa lappuja silmiltä.

Coaching auttaa oman arvomaailman järjestämisessä

Coachingin avulla ihmiset tekevät suuria, pysyviä muutoksia elämäänsä. Itse olen coachingissa tehnyt oman arvotyöstentelyni ja lisännyt omalle arvokartalleni terveellisen elämän ja hyvinvoinnin arvot, jotka johtavat elämääni. Arvotyöskentely coachin kanssa on vahvuustyöskentelyn ohella yksi hyvin maadoittava, itseensä tutustuttava työskentelymuoto.

Coach voi auttaa jumiutuneissa ajatuskuluissasi

Itselläni oli pari itsetuntoon vaikuttavaa piinallista ajatuksenkulkua, jotka tekivät minusta omissa silmissäni arvottoman ja estivät omaan kehitystäni. Opin coachingin avulla työstämään noita ajatuksia.

Meillä on monilla itsetuntoon vaikuttavia, latistavia kehäpäätelmiä. Ne ovat tunnemaailmaltaan monesti synkkiä. Coachin kanssa miettimällä voit löytää noihin ajatuskehiisi uudenlaisia, valoisampia ratkaisuja ja muuttaa ajatusmaailmaasi. Opit ajattelemaan rakentavammin.

Lue seuraavaksi

Johanna Paronen – Bereda coachit esittelyssä

Pitkän linjan yrittäjä ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Uuden oppiminen ja yrityksen kehittäminen ovat olleet intohimoni koko yrittäjäuran ajan.

Katso webinaari: näin teet vuosisuunnitelman vuodelle 2023

Tässä webinaarissa opit tunnistamaan unelmasi ja tavoitteesi eri elämän osa-alueille vuodelle 2023 ja löytämään polun niiden toteuttamiseksi.